Związki Zawodowe w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 

Serwis informacyjny

 


18 grudnia 2013 r.
Komunikat o podpisaniu porozumienia

W dniu 12 grudnia 2013 r. przedstawiciele Dyrekcji Szpitala i Komitetu Strajkowego podpisali porozumienie kończące spór zbiorowy i strajk. Spór zbiorowy został wszczęty przez 5 Związków Zawodowych 1 lipca 2012 r. Podpisane porozumienie jest efektem długich negocjacji i wypracowanego przez obie Strony kompromisu. Decyzja o podpisaniu porozumienia została podjęta na zebraniu z załogą Szpitala, które odbyło się 18 listopada w Teatrze.
Dziękujemy wszystkim osobom uczestniczącym w strajku i wspierającym nasze działania. Szczególne wyrazy uznania i podziękowania kierujemy do osób, które podjęły strajk głodowy.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem porozumienia.


14 listopada 2013 r.

Szanowni Państwo, Pracownicy Szpitala Babińskiego.

Komitet Strajkowy informuje, że w dniu 31 października 2013 r. odbyło się spotkanie z Dyrektorem Szpitala w sprawie realizacji postulatów strajkowych.
Na spotkaniu Dyrektor Szpitala zadeklarował, że podejmie ryzyko zapewnienia podwyżki w wysokości 200 zł do podstawy dla każdego pracownika. Strona związkowa musiałaby wyrazić zgodę na zwolnienie pracodawcy z części odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2014 (przy czym utrzymane zostałyby świadczenia: zapomogi, wczasy pod gruszą, dofinansowania do wypoczynku dzieci, natomiast wydłużyłoby się oczekiwanie na pożyczkę).

Z poważaniem,
Komitet Strajkowy.


21 października 2013 r.

Komitet Strajkowy informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z Dyrektorem Szpitala w sprawie realizacji postulatów strajkowych.
Ustalono:
1. Komitet Strajkowy otrzymał obiecaną symulację skutków zwolnienia pracodawcy z części odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2014. Utrzymane zostałyby wszystkie świadczenia (zapomogi, wczasy pod gruszą, dofinansowania do wypoczynku dzieci), natomiast wydłużony byłby termin oczekiwania na pożyczki. W zamian za to pula przeznaczona na podwyżki wzrosłaby do 2 200 000 zł, tj. 200 zł do podstawy dla każdego pracownika Szpitala.

2. Dyrekcja zadeklarowała przygotowanie wyliczenia skutków podwyżki 200 zł do podstawy dla każdego pracownika Szpitala, z zastrzeżeniem, że jeszcze nieznany jest aneks do kontraktu z NFZ na przyszły rok. Wyliczenie to zostanie przedstawione Komitetowi Strajkowemu na kolejnym spotkaniu w dn. 31.10.2013 r.

3. Komitet Strajkowy uzależnia decyzję od woli załogi. Zebranie w tej sprawie odbędzie się po spotkaniu z Dyrekcją Szpitala, o czym powiadomimy Państwa odrębnym komunikatem. Od dziś komunikaty te będą dostępne także w intranecie.


25 września 2013 r.

Komitet Strajkowy i Związki Zawodowe informują, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z Dyrektorem Szpitala w sprawie realizacji postulatów strajkowych. Na spotkaniu obecny był także radny Sejmiku i przewodniczący Zarządu Regionu Solidarności Wojciech Grzeszek oraz Główny Księgowy Szpitala p. Edward Szwiec. W wyniku spotkania został podpisany protokół przez wszystkich uczestników.
Chcemy poinformować Państwa osobiście o ustaleniach podjętych na spotkaniu. W związku z tym zapraszamy wszystkich Pracowników na zebranie, które odbędzie się 30 września 2013 r. (w poniedziałek) o godz. 11.00 w budynku Teatru.

Z poważaniem
, Komitet Strajkowy.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego