Aktywności - 100 lat Szpitala w Kobierzynie

Przejdź do treści
AKTYWNOŚCI PACJENTÓW
Pacjenci byli angażowani do różnych prac na rzecz społeczności szpitala.
Rodzaj pracy, jaką chcieli się zająć była uzależniona od ich stanu zdrowia oraz własnego wyboru.

Obiernanie kapusty

Obieranie kapusty.jpg

Prace ogrodowe

Prace ogrodowe.jpg

Pracownia krawiecka

Prac_krawiecka.jpg

Pracownia krawiecka kobiet

Prac_krawiecka_kobiety.jpg

Pracownia stolarska

Prac_stolarska.jpg

Pracownia szczotkarska

prac_szczotkarska.jpg

Pracownia tkacka

Prac_tkacka.jpg

Pracownia wikliniarska

Prac_wikliniarska.jpg

Pracownia wikliniarska

Prac_wikliniarska2.jpg

Prace polowe

Pracepolowe1.jpg

Prace w ogrodzie Willi

PracewogrodkuWilli.jpg

Pracownia introligatorska

Pracowniaintroligatorska.jpg
Ważną formą terapii była praca - chorzy, po uwzględnieniu ich stanu zdrowia i zgodnie z zamiłowaniami, byli angażowani do różnych zadań, pracowali więc w ogrodzie, w parku, w polu, w drukarni lub introligatorni, w warsztatach: tkackim, szewskim, stolarskim, krawieckim, a kobiety także w kuchni. Pacjentki zajmowały się też wyrabianiem guzików, haftem, koronkami oraz szyciem.
Za: Krystyna Rożnowska, Można oszaleć. Osobliwy świat szpitala psychiatrycznego. Wydawnictwo WAM, Kraków 2017.
SZPITAL KLINICZNY IM. J. BABIŃSKIEGO SPZOZ W KRAKOWIE
ul. J. Babińskiego 29 - Kraków | www.babinskiego.pl
Wróć do spisu treści